Project Imago Dei 2016 en 2017

Imago Dei is een lokale, geregistreerde welfare organisatie die zich in zo’n 90 projecten bezig houdt met mensen en groepen die leven in achterstandssituaties in Namibië.

De Flow & Go Foundation heeft in 2016 en 2017 in diverse activiteiten/projecten samengewerkt met Imago Dei. We hebben ons ingezet voor de versterking van de samenwerking tussen  Imago Dei en de Universiteiten van Windhoek, waardoor studenten in verschillende lokale gemeenschappen aan de slag kunnen met onderzoek en stages voor projecten in de township Katatura.

Onderdelen van dit project o.a.:

  • Bijeenkomsten ,trainingen en een seminar voor projectleiders van projecten van Imago Dei in de township Katatura, met als doel dat zij effectiever en creatiever naar de gewenste resultaten kunnen toewerken. De rode draad in dit project waren de al aanwezige talenten en middelen.
  • Versterking van de organisatie Women at Work, één van de initiatieven die Imago Dei ondersteunt.

Doel: mogelijk maken dat de organisatie in staat is om een aantal vrouwen op een duurzame wijze aan het werk en uit de armoede te krijgen.

  • Training aan groep vrouwen, die deel uitmaken van de doelgroep van het Women at Work project. Dit deden we onder andere met trainingen in ondernemerschap, creatief denken voor startende ondernemers, systemisch denken en rollenspellen – die hier en daar voor veel hilariteit en inspirerende inzichten zorgden.
  • Brug slaan en contact leggen tussen Universiteit van Windhoek en Hanze Hogeschool voor uitwisseling van studenten en stageplaatsen.