Project Naleli Initiative 2016- 2017 tot heden

In Zambia geeft de Flow & Go Foundation sinds 2015 training aan het Naleli Women Initiative. Dit is een lokale community van ongeveer 600 vrouwen in en rondom Livingstone opgericht door Namakau Siyanga.

Thema’s die tijdens deze trainingen aan bod kwamen:

  • Ondernemerschap en het opzetten en uitbreiden van eigen bedrijfjes
  • Creatief denken en het gebruik maken van eigen talenten
  • Kansen zien en pakken; samenwerken
  • Plannen maken voor aanvragen en welslagen van microkrediet
  • Empowerment
  • Systemisch denken.
  • Kennis verbreden

In 2017 en inmiddels ook 2019 gingen we de verdieping in met ons werk van 2015 en 2016. We hielpen hen bij het verder opbouwen van eigen ondernemingen en leerden hen om ook andere doelgroepen aan te spreken, zoals toeristen.

In 2016 lieten zo’n 200 vrouwen bij onze aankomst zien wat zij geleerd hadden in 2015 in een twee uur durende show en wat het verschil voor hen had gemaakt! Sindsdien is de band alleen nog maar sterker geworden en is er vrijwel dagelijks contact.